Οδηγίες

Τα ονόματα χρηστών μπορούν να περιέχουν μόνο ψηφία, κεφαλαία και πεζά γράμματα και χαρακτήρες υπογράμμισης.
Τo email θα πρέπει να έχει μια έγκυρη μορφή.
Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αριθμούν τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.
Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιέχουν.
1) Τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (A...Z).
2) Τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (a...z).
3) Τουλάχιστον έναν αριθμό (0...9).