Οδηγίες

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αριθμούν τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.
Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιέχουν.
1) Τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα (A...Z).
2) Τουλάχιστον ένα πεζό γράμμα (a...z).
3) Τουλάχιστον έναν αριθμό (0...9).