• Αρχική Σελίδα

  • Πολιτική ακύρωσης.
    Το συμβόλαιο δεν μπορεί να ακυρωθεί κατά την διάρκεια της ετήσιας περιόδου ασφάλισης.Ο Ασφαλισμένος/Συμβαλόμενος έχει το δικαίωμα να μην ανανεώσει το συμβόλαιο κατά την λήξη της ετήσιας περιόδου κάλυψης.